ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ นายพิิริยะ อุทโท
หน้าหลัก
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
ดูแลสุขภาพ
กีฬากอล์ฟ
การใช้รถยนต์
การบริหารจัดการ
กฏหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
การเรียนการสอน
เกี่ยวกับครู
เกี่ยวกับนักเรียน
เกร็ดความรู้ สาระน่ารู้
สินค้าฝากขาย
ของดีฝากเพื่อน
ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สพฐ.
ศธ.
ส.พ.ค.
รัฐบาล
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สมศ.
ส.บ.ม.ท.
สสวท.
ราชบัณฑิตยสถาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
สมป.
สพม.เขต 24
บริการอีเมล์ : gmail, hotmail
You Tube
เบอร์โทรบุคลากร ร.ร.ส.พ.ค.
Acrobat Professional 6.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ 4 มิ.ย. 2552
joomla visitors

ร่วมประชุมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

นายพิริยะ อุทโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  พร้อมด้วย นายไพจิตร พิมพิสัย  นายประดาบชัย ตุระซอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายโกวิทย์ มีตา ครู  ได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ในนามสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  ระหว่างวันที่ 20 -  22  มกราคม 2555  ณ โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2554  ของ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  เรื่อง  “บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน”  ประธานในพิธีเปิด คือ ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวรายงาน โดย ดร.นิวัตร นาคะเวช  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  ประธานได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและบรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 1000 คน  นอกจากนั้น ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่อาเซียน”  การบรรยาย “บทบาทของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชน”  โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  การบรรยาย “แนวทางในการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู” โดย นายสุกิจ จงสถิตเสถียร  หัวหน้ากลุ่มงานสมาคมมูลนิธิ สำนักการสอบสวนและนิติกรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  การเสวนา เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน”  โดยผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูจากทุกภาค


การประชุมสัมมนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้ แนวคิด แนวทาง นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและการดำเนินงานของสมาคม ต่อไป

ร่วมประชุมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
DSC05428.jpg
DSC05432.jpg
DSC05433.jpg
DSC05435.jpg
DSC05437.jpg
DSC05438.jpg
DSC05442.jpg
DSC05446.jpg
DSC05449.jpg
DSC05455.jpg
DSC05458.jpg DSC05459.jpg
DSC05479.jpg
DSC05482.jpg
DSC05483.jpg
DSC05484.jpg
DSC05488.jpg

 

 

     
  รับ - ส่งหนังสือราชการคนทำงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้รวมกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วเกี่ยวกับการศึกษาศูนย์เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต  
 
นายพิริยะ อุทโท : phiriya@somdetpit.ac.th , phiriya@phiriya.com, phiriya_2010@hotmail.com
webmaster : webmaster@somdetpit.ac.th